Kako varni so zvarki proti COVID19 in kakšno je varno cepivo po definiciji. Razlika je zelo očitna!

How safe are welds against COVID19 and what is a safe vaccine by definition. The difference is very obvious!39 views0 comments