KAKO ODREAGIRA POKONČNI VERNIK, KO ŽELI POLICIJA ZARADI COVID UKREPOV PREKINITI NAJVEČJI PRAZNIK !

HOW THE UPPER BELIEVER REACTS WHEN THE POLICE WANT TO INTERRUPT THE THE GREATEST CHRISTIAN HOLIDAY BECAUSE OF COVID MEASURES!
POŠLJITE KAKŠNEMU LOKALNEMU ŽUPNIKU, NAJ SI POGLEDAJO

KAKO POKONČNI BRANIJO NAJVEČJI CERKVENI PRAZNIK!

SEND TO ANY LOCAL PASTOR TO LOOK

HOW THEY SHOULD DEFEND THE BIGGEST CHURCH HOLIDAY!

233 views0 comments