KAKO DALEČ IN KAKO VISOKO SEGAJO LOVKE FARMAMAFIJESo pripadniki ameriške vojske nevede testni zajčki za farmacevtsko mafijo, zaradi finančnega interesa posameznikov na najvišjih nivojih ???ALI LAHKO ZGOLJ UPAMO, DA SE PRI NAS NE DOGAJA KAJ PODOBNEGA ?

1,966 views0 comments