JAVNA OBJAVA VSEH STRANSKIH UČINKOV PO CEPLJENJU PROTI COVID-19. URADNI PODATKI AGENCIJE EMA 12.6.21

PUBLIC POST OF ALL SIDE EFFECTS AFTER COVID-19 VACCINATION. OFFICIAL DATA OF THE EMA AGENCY!

AstraZeneca complete report 12 Junij 202
.
Download • 5.80MB

Janssen complete report 12 Junij 2021
.pd
Download PD • 4.65MB

Moderna complete report 12 Junij 2021
.pd
Download PD • 5.23MB

Pfizer complete report 12 Junij 2021
.pdf
Download PDF • 5.60MB


PRIMERJAVA PODATKOV SLOVENSKEGA NIJZ

IN EVROPSKE AGENCIJA EMA

COMPARISON OF DATA OF THE SLOVENIAN NIJZ

AND THE EUROPEAN AGENCY EMA
NIJZ POROČILO S ŠTEVILKAMI / NIJZ REPORT WITH NUMBERS

CELOTNO POROČILO NIJZ / COMPLETE NIJZ REPORT


tedensko_porocilo_nu_covid19_2021_23
.pdf
Download PDF • 727KB

PO PODATKIH NIJZ JE SKUPAJ 6.476 PRIJAV

PO PODATKIH EMA JE V SLOVENIJI 531 PRIJAV

EMA JE OBJAVILA LE 8,19% PRIJAV NIJZ

KJE JE RAZLIKA???


According to the NIJZ, there are a total of 6,476 REPORTS

According to EMA, there are 531 REPORTS IN SLOVENIA

EMA PUBLISHED ONLY 8.19% OF NIJZ REPORTS

WHERE IS THE DIFFERENCE ???
PROSIMO DELITE !!!

PLEASE SHARE !!!

3,055 views0 comments