IZVRŠEVALCI UKAZOV-KDO SO TI LJUDJE IN ZAKAJ TO POČNEJO? BOSTE UPORABILI ZAVEST ALI IZVRŠEVALI UKAZE

ORDER FOLLOWERS

WHO ARE THESE PEOPLE AND WHY DO THEY DO IT? YOU WILL USE CONSCIOUSNESS

OR EXECUTE COMMANDS?170 views0 comments