Izčrpen povzetek skoraj vseh objavljenih študij o ukrepih "lockdown"-a dokazuje, da NE DELUJEJO!


Izčrpen povzetek skoraj vseh objavljenih del, ki obravnavajo "lockdown"-e, kaže, da sploh ne delujejo. Seveda ne. Dober vir okužbe so samo ljudje s simptomi. Vendar so to isti ljudje, ki se slabo počutijo in zato niso zunaj. Ker je bilo v zdravi skupnosti malo možnosti za prenos, ni presenetljivo, da "zapiranja" niso imeli nobenega efekta na širjenju epidemije.


Lagali so nam o asimptomatskem prenosu.

Lagali so nam o uporabnosti PCR.

Lagali so nam o zaprtju.

Lagali so nam o maskah.

Lažejo se nam o variantah/ ustrahoviantah.

Lažejo nam o cepivih (ki ne delujejo in so izjemno škodljiva).


Pričakujem, da ste že precej jezni, in prav je da ste, ker so te laži uničile gospodarstvo, civilno družbo, človekove svoboščine in vam ukradle dve leti vaših življenj. Tega tudi ne nameravajo se ustaviti!


Cepilni potni listi nimajo NOBENEGA vpliva na javno varnost.

Če ste cepljeni, niste v družbi varnejši, ker ste cepljeni.

Kljub vsemu bodo zahtevali, da se vsem vbrizgajo škodljive snovi, ki so ubile že tisoče nedolžnih moških, žensk in otrok.


Pravkar so spet uvedli obvezno nošenje mask. Pozivam vas, da se zavedate, da če ugodite zahtevam tiranov, vam ne bodo vrnili svoboščin, ampak bodo namesto tega zahtevali še več. Njihova naslednja zahteva bo obvezno cepljenje. Če se bomo podredili, bo to trajni konec človekovih svoboščin.


Prosim, ne podredite se.


Najboljše želje


Mike


An exhaustive summary review of almost all published work looking at lockdowns shows they don’t work at all.


Of course they don’t. Only symptomatic people are good sources of infection. Yet these are the same people who are unwell and so not out & about. Since there were few opportunities for transmission out in the healthy community, it’s hardly surprising that ‘lockdowns’ didn’t do anything to epidemic spreading.


We were lied to about asymptomatic transmission.

We were lied to about usefulness of PCR.

We were lied to about lockdown.

We were lied to about masks.

We’re being lied to about variants / scariants.

We’re being lied to about vaccines

(which don’t work & are extremely harmful).


I expect you’re feeling pretty angry, and you should be, because these lies have smashed the economy, civil society, human freedoms & stolen two years of your lives. They aren’t planning on stopping, either.


Vaccine passports have ZERO impact on public safety.

You’re not safer to be around just because you’ve been vaccinated.

Yet they’re going to require everyone to be injected with harmful materials which have killed hundreds of thousands of innocent men, women & children.


We’ve just been required to wear masks again. I urge you to recognise that if you comply with the demands of tyrants, they don’t give you back your freedoms but instead increase their demands. Their next demand will be obligatory vaccination. If we comply, it’ll be the permanent end of human freedoms.


Please don’t comply.


Best wishes

Mike


VEČ KOT 400 ŠTUDIJ, KI DOKAZUJE NEUČINKOVITOST IN ŠKODLJIVOST LOCKDOWN-OV
MORE THAN 400 STUDIES PROVING THE INEFFICIENCY AND HARMFULNESS OF LOCKDOWNS

BROWNSTONE INSTITUTE

https://brownstone.org/articles/more-than-400-studies-on-the-failure-of-compulsory-covid-interventions/


1,178 views0 comments