Intervju z mag. Karin Rižner, univ.dipl.biol.:"To ni cepivo, to je genska terapija!"

Interview with mag. Karin Rižner, B.Sc. in Biology: "It's not a vaccine, it's gene therapy!"

Tudi slovenski strokovnjaki vedo, da to kar promovirajo kot cepivo, sploh ne ustreza definiciji cepiva!!!
Slovenian experts also know that what they promote as a vaccine does not fit the definition of a vaccine at all !!!
435 views0 comments