Glede na zadnje uradne podatke NHS je pri populaciji do 59 let, umrljivost zaradi Covida, 0,009 %!!!


According to the latest official NHS data, the mortality rate due to Covid is 0.009% in the population up to 59 years of age !!!Slovenija / Slovenia

Spodaj je tabela z dejanskimi podatki o umrlih od Januarja 2016 do Novembra 2020!!!

Below is a table with actual data on deaths from January 2016 to November 2020 !!!


19 views0 comments