g.TRUMP OBJAVIL TAJNE DOKUMENTE CIE O NLP-jih! Dolgo pričakovana OPERACIJA SE JE ZAČELA!

Kot smo napovedovali, vse bo prišlo na dan!
Do 21.1.2021 bo vso resnico naplavilo iz močvirja.

As we predicted, everything will come to light!
By January 21, 2021, the whole truth will be washed out of the swamp.


OBJAVLJENI TAJNI DOKUMENTI O NLP, AGENCIJE CIA!!!
SECRET UFO DOCUMENTS , CIA RELEASED!!!
1426 datotek o 713 dogodkih, od 26.aprila 1976 naprej
1426 files on 713 events, from 26 April 1976 onwards

Uživajte v raziskovanju ! / Enjoy exploring !
CIAUFOCD-FULL-UNTOUCHED
.zip
Download ZIP • 156.41MB

Pripravljamo tudi tajne dokumente agencije FBI o isti tematiki! NA VOLJO BODO DANES!!!
We are also preparing secret FBI documents on the same topic! THEY WILL BE AVAILABLE TODAY !!!
190 views0 comments