EVROPA, ZK in ZDA: 51.651 MRTVIH IN 8.384.332 POŠKODB URADNO PRIJAVLJENIH! KDO LAŽE IN ZAVAJA?

Total for Europe, UK and USA:

Already more than 50,000 deads

and more than 8,000,000 injuries

OFFICIALLY REGISTERED!


To so uradne statistike in tisti, ki jih vodijo, MHRA, EMA in VAERS, priznavajo, da so precej višje (10 do 100-krat višje) od številk, ki so jih objavili. V tabeli spodaj so dodani tudi izračuni, do vam prikažemo bolj realistično sliko.


Desno v tabeli najdete tudi izračune, kakšne so številke,

če število prijavljenih predstavlja 1% ali 10% vsega, kar se zgodi.

These are official statistics and those who keep them, MHRA, EMA and VAERS, admit that they are much higher (10 to 100 times higher) than the numbers they have published. The table above also adds calculations, to show you a more realistic picture. To the right in the table you can also find calculations of what the numbers are, if the number of applicants represents 1% or 10% of everything that happens.
To kar vam promovirajo in vsiljujejo kot "varno in učinkovito cepivo":


- niti ne ustreza definiciji cepiva, primernejša izraza sta genska terapija ali biološko orožje (dr. David Martin) in KRŠI SE VSEH 10 TOČK NÜRNBERŠKEGA KODEKSA

- iz študije objavljene v reviji The Lancet je razvidno, da je REALNA učinkovitost okrog 1%. V angleškem poročilo zabeležena učinkovitost -132%

https://www.odpriteoci.si/post/najnovejše-poročilo-uk-health-security-agency-cepiva-imajo-negativno-učinkovitost-do-minus-132- iz zgornje tabele je razvidno, da so zelo nevarna,

veliko bolj kot vsa cepiva do sedaj skupaj

(za vse navedbe zgoraj, si poglejte video na spodnji povezavi)

https://www.odpriteoci.si/post/razlika-med-ambasadorji-promotorji-in-pravo-stroko-sami-presodite-kdo-je-vreden-zaupanja


- domnevnega virusa niso uspeli izolirati niti američani,

niti kitajci, niti nikjer drugje.

https://www.odpriteoci.si/post/kakšna-je-verjetnost-da-imamo-izoliran-vzorec-v-sloveniji-če-ga-nimajo-niti-kitajci-niti-zda


- so res odobrena in zakaj ne ???

https://www.odpriteoci.si/post/vse-ki-trdijo-da-so-ti-zvarki-avtorizirani-odobreni-licencirani-spomnite-na-naslednja-dejstva


- kaj vse so že opazili pri otrocih in se ekperimenti vseeno nadaljujejo ???

https://www.odpriteoci.si/post/vprašanja-na-katera-je-treba-odgovoriti-preden-odobrite-zvarke-za-katero-koli-starostno-skupino


- posledice cepljenja so zelo redke samo med objavami v osrednjih medijih, v resničnem svetu, pa žal, niso zelo redke ampak precej pogoste! (Slovenija)


- kratek animiran film o cepivih (v slovenščini)PRIPRAVITE SE, VSE NAPOVEDI TEORETIKOV ZAROT URESNIČUJEJO!
What they promote and impose on you as a "safe and effective vaccine":


does not even meet the definition of a vaccine, more appropriate terms are gene therapy or biological weapons (Dr. David Martin) and VIOLATES ALL 10 POINTS

OF THE NUREMBERG CODE

- A study published in The Lancet shows that REAL efficiency is around 1%. The English report recorded an efficiency of -132%

https://www.odpriteoci.si/post/najnovejše-poročilo-uk-health-security-agency-cepiva-imajo-negativno-učinkovitost-do-minus-132
- the table above shows that they are very dangerous, much more than all vaccines so far combined (for all the above, watch the video at the link below)

https://www.odpriteoci.si/post/razlika-med-ambasadorji-promotorji-in-pravo-stroko-sami-presodite-kdo-je-vreden-zaupanja


- the alleged virus was not even isolated by the Americans, neither the Chinese nor anywhere else.

https://www.odpriteoci.si/post/kakšna-je-verjetnost-da-imamo-izoliran-vzorec-v-sloveniji-če-ga-nimajo-niti-kitajci-niti-zda- are they really approved and why not ???

https://www.odpriteoci.si/post/vse-ki-trdijo-da-so-ti-zvarki-avtorizirani-odobreni-licencirani-spomnite-na-naslednja-dejstva- what have they already noticed in children and the experiments continue ???

https://www.odpriteoci.si/post/vprašanja-na-katera-je-treba-odgovoriti-preden-odobrite-zvarke-za-katero-koli-starostno-skupinothe consequences of vaccination are very rare only during publications in the mainstream media, in the real world, unfortunately, they are not very rare but quite common! (Slovenia)


- short animated film about vaccines (in Slovenian)GET READY, ALL THE PREDICTIONS OF CONSPIRACY THEORY ARE COMING TRUE!809 views0 comments