Dr. Vernon Coleman - Zakaj starši tako sovražijo svoje otroke, da jih silijo nositi maske?

Dr. Vernon Coleman - Why do parents hate their children so much that they force them to wear masks?


Sam si je nadel ime "Starec na stolu",

BNT in mi uporabljamo vzdevek "Vrhovni poveljnik"


He named himself "An Old Man in the Chair",

BNT and we use the nickname "Commander in Chief"


po krajši pavzi ... Veseli smo, da ste se vrnili !

after a short break ... We're glad you're back!
138 views0 comments