dr. Vernon Coleman: Test PCR vas lahko ubije in se lahko uporabi tudi za cepljenje!

The PCR Test Can Kill You and Can Be Used to Vaccinate You


Potem, ko je YouTube brisal vsebine dr. Colemana, ga je BRAND NEW TUBE toplo sprejel in ga njegovi veličini primerno napovedal!

After YouTube deleted the content of dr. Colemana, he was warmly received by BRAND NEW TUBE and announced his greatness properly

DELITE_SHRANITE_PONOVNO OBJAVITE
SHARE_DOWNLOAD_REUPLOAD
155 views0 comments