dr. Vernon Coleman: PCR testi so neuporabni, treba jih je PREPOVEDATI!Obiščite stran Britanske vlade

dr. Vernon Coleman: PCR tests are useless, they should be BANNED! Visit the British Government website

"Delce neaktivnega virusa je mogoče s PCR vztrajno zaznati v vzorcih dihalnih poti po okužbi - še dolgo potem, ko oseba konča izolacijsko obdobje in ni več nalezljiva."

"Fragments of inactive virus can be persistently detected by PCR in respiratory tract samples following infection – long after a person has completed their isolation period and is no longer infectious."


Obiščite spletno stran Britanske vlade
Visit UK goverment web page:

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settings/covid-19-management-of-exposed-healthcare-workers-and-patients-in-hospital-settingsSpustite se niže, do točke 6 / Scroll down to section 6

"Delce neaktivnega virusa je mogoče s PCR testi vztrajno zaznati v vzorcih dihalnih poti po okužbi - ŠE DOLGO POTEM, ko oseba konča izolacijsko obdobje in NI VEČ KUŽNA (ne more okužiti druge osebe)."


"Fragments of inactive virus can be persistently detected by PCR in respiratory tract samples following infection – LONG AFTER a person has completed their isolation period and IS NO LONGER INFECTIOUS."Dr. Vernon Coleman ima novo spletno stran / Dr. Vernon Coleman has new web page:

https://www.vernoncoleman.org/


prav tako deluje še stara spletna stran / and the old one is still up & working:

https://www.vernoncoleman.com/


or visit his new viral home, BRAND NEW TUBE where they call him

"OUR COMMANDER IN CHIEF"

https://brandnewtube.com/@DrVernonColeman
PROSIM DELITE TA NOV DOKAZ, DA GRE ZA PREVARO, DA ZADEVA ČIMPREJ KONČA NA SODIŠČU -
Nürnberški procesi 2021!
PLEASE SHARE THIS NEW EVIDENCE THAT IT IS A FRAUD TO FINISH THE CASE IN COURT AS SOON AS POSSIBLE,
Nuremberg trials 2021!
19 views0 comments