Dr.Paul Marik je moral tožiti lastno bolnišnico, da bi lahko učinkovito zdravil paciente s COVID-om!

Dr. Paul Marik had to sue his own hospital in order

to effectively treat patients with COVID!

Dr. Paul Marik, eden najuglednejših zdravnikov kritične nege na svetu, je bil prisiljen tožiti svojo bolnišnico, da bi lahko bolnike s kovidom zdravil z učinkovitimi metodami in zdravili, je povedal Alexu Newmanu iz revije "The New American" v epizodi "Conversations That Matter".


Uporabljal je protokol zdravljenja MATH+, ki se je v randomiziranih kontroliranih preskušanjih izkazal za učinkovito zdravljenje COVID. Toda Sentara je izdal ukaz, s katerim mu je prepovedal uporabo, namesto tega pa ga je prisilil v uporabo strupenega, dragega zdravila, ki ga podpira Fauci, znanega kot Remdesivir.


"To je zdravilo, ki je popolnoma neučinkovito,

pravzaprav je škodljivo",

je dejal in opozoril, da bolnišnica za uporabo tega zdravila namesto cenejših in učinkovitejših zdravil prejme bonus v vrednosti 3000 dolarjev.

Dr. Paul Marik, one of the most respected critical-care doctors in the world, was forced to sue his own hospital in order to be able to treat COVID patients with effective treatments and medications, he told The New American magazine's Alex Newman in this episode of Conversations That Matter.


He was using the MATH+ treatment protocol, which has been proven in randomized controlled trials to effectively treat COVID. But Sentara issued an order banning him from using it, instead forcing him to use the toxic, expensive Fauci-backed drug known as Remdesivir.


"This is a drug that is completely ineffective, in fact it's harmful," he said, noting that the hospital gets a bonus for using the $3,000 drug instead of the cheaper and more effective medicines
170 views0 comments