dr Katerina Vidner Ferkov: Vpliv medijev in kapitala


Dr. Katerina Vidner Ferkov: The Influence of the Media and Capital


https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem


20 views0 comments