Dr. Fynn: "To je pranje denarja, ki se uporablja za spodbujanje strahu, škodovanja in podrejenosti!"

Ta citat dr. Lynn Fynn se nanaša na uradne protokole za Kovid.


333 views0 comments