Dr. Fauci v pogovoru pove, da nameravajo cepiti vse otroke, starejše od 6 mesecev, do Aprila 2022!

Dr. Fauci says in the conversation that they plan to vaccinate all children older than 6 months

by April 2022!
ZDAJ VESTE KAKŠNI SO NAČRTI!

BOMO DOVOLILI, DA S SMRTNO NEVARNO

GENSKO TERAPIJO CEPIJO VSE OTROKE

STAREJŠE OD 6 MESECEV?

BOSTE KONČNO SPREGLEDALI

IN SE TEMU ZLOČINU UPRLI ???


NOW YOU KNOW WHAT THE PLANS ARE!

ARE WE GONNA ALLOW THAT DEADLY DANGEROUS

GENE THERAPY IS VACCINATED IN ALL CHILDREN

OLDER THAN 6 MONTHS?

YOU WILL FINALLY OVERLOOK

AND RESIST THIS CRIME ???

415 views0 comments