Dr. David Martin:Zločini kaznivih dejanj ukinjajo farmacevtsko imuniteto! Razlaga ameriške zarote!

DR. DAVID MARTIN: FELONY CRIMES END PHARMA IMMUNITY- US CRIMINAL CONSPIRACY EXPLAINED!

Vsi, ki ne boste ukrepali, sodelujete v zločinu!

All of you who will not take action are participating in the crime!

Dr. David Martin se je zadnje leto in pol boril, da bi razkril to, kot temu pravi sam, da je globalna kriminalna zarota korona virusa. Vključujejo ameriško in kitajsko vlado, Mednarodni denarni sklad in Blackrock.


Martin pravi, da so te skupine krive za načrtovano

teroristično kriminalno zaroto, proti ameriškim ljudem.Dr. David Martin has been spending the past year and a half fighting to unravel what he says is the global criminal conspiracy of coronavirus. Parties include the American and Chinese governments, the International Monetary Fund, and Blackrock.


Martin says these groups are guilty of criminal conspiracy

in a terrorist plot against the American people.849 views0 comments