dr. David Martin: "To sploh ni cepivo, ampak NAPRAVA, KI BO POVZROČILA, DA BOSTE ZBOLELI!!!

dr. David Martin: "This is not a vaccine at all, but a DEVICE THAT WILL CAUSE YOU GET SICK !!!

TO ČEMUR PRAVIJO "CEPIVO", SPLOH NE USTREZA DEFINICIJI CEPIVA, PO NOBENEM NORMATIVU!!!


Poglejte si video, kjer dr. David Martin in dr. Judy Mikovitz razložita, da to sploh ni cepivo!!!


doktor David Martin:

"TO SPLOH NI CEPIVO, ampak gre za mRNA paket v ovojnici maščobe, kateri se dostavi v celico, TO JE MEDICINSKA NAPRAVA, katera je bila narejena tako,da stimulirala človeške celice, da začnejo proizvajati patogene."


doktor Judy Mikovitz:

"Med drugim lahko direktno povzroči MULTIPLOSKLEROZO, LOU GEHRIGOVA BOLEZEN, ALZHEIMERJEVO BOLEZEN, TO JE ODRAZ TE PATOGENE OVOJNICE, POVROČA LAHKO TUDI POSPEŠENA RAKASTA OBOLENJA! TO JE ODRAZ TEGA DELCA VIRUSA, SAMO TE SINTEZE, ZA KATERO VEMO, DA TO POVZROČA ŽE DESETLETJA! "


"OKUŽENI Z BOLEZNIJO, DOBESEDNO !"

DR. JUDY MIKOVITZ
WHAT THEY CALL THE "VACCINE" DOES NOT MEET THE DEFINITION OF THE VACCINE AT ALL, BY ANY NORMATIVE !!!


Watch the video where dr. David Martin and dr. Judy Mikovitz explains that this is not a vaccine at all !!!


Dr. David Martin:

"IT'S NOT A VACCINE AT ALL, but it's an mRNA package in a fat envelope that is delivered to a cell, IT'S A MEDICAL DEVICE that was made to stimulate human cells to start producing pathogens."


Dr. Judy Mikovitz:

"Among other things, it can directly cause MULTIPLOSCLEROSIS, LOU GEHRIG'S DISEASE, ALZHEIMER'S DISEASE, IT IS A REFLECTION OF THIS PATHOGENIC ENVELOPE, IT CAN ALSO CAUSE ACCELERATED CANCER! "


"INFECTED WITH THE DISEASE, LITERALLY!"

DR. JUDY MIKOVITZ
SHRANITE_DELITE_PONOVNO OBJAVITE!
DOWNLOAD_SHARE_REUPLOAD!!!

poglejte si celo debato na strani Urgentno-Focus on Fauchi!
check out the entire debate on page Urgentno - Focus on Fauchi!

https://www.odpriteoci.com/urgentnohttps://www.odpriteoci.com/urgentno


24,898 views0 comments