dr. David Martin spet dokazal, da lahko vsakemu najde "mehko hruško". Tožbe so že vložene!!!

dr.David Martin proved once again that he can find a "soft pear" for everyone.Lawsuits have already been filed !!!
Zakon, katerega so oni uporabili, da bi zatrli vso alternativno medicino, je dr. Martin uporabil proti njihovim biološkimi napravam, katere neupravičeno in lažno predstavljajo kot "cepivo"!
BRILIANTNO DR. MARTIN DAVID, HVALA LEPA !!!

The law they used to suppress all alternative medicine is dr.Martin used against their biological devices, which they unjustifiably and falsely present as a “vaccine”!
BRILLIANT DR.MARTIN DAVID, THANK YOU VERY MUCH!

53 views0 comments