dr. Biserka Ilin:"Zdravniki nimamo dostopa do varnostnih študij, blokirane pojasnitvene dolžnosti!"

dr. Biserka Ilin: "Doctors do not have access to safety studies, blocked explanatory duties!"

119 views0 comments