Dr. Andraž Teršek - Tretja dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov

Tretja dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi opr. št. U-I-17/21

Spoštovano o cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije,


Pobudniki kot zdravniki, zavezani, da bomo pri svojem delu spoštovali in udejanjali ne samo medicinsko etiko in deontologijo,[19] ampak tudi z mednarodnim pravom in s slovensko ustavo zagotovljene temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine vseh ljudi, prav posebej odgovorno in skrbno pa otrok, ne morem in ne smemo samo opazovati dogajanja v družbi, ki ga še vedno povzročajo in ohranjajo v statusu quo veljavni ukrepi v Republiki Sloveniji, iz naslova epidemije. Prav tako pa pravice in svoboščine pacientov, zagotovljene z veljavno zakonodajo, zlasti z Zakonom o pacientovih pravicah in z vsem sklopom zakonodaje, ki ureja pravni položaj, pravice in interese otrok. Od malčkov v vrtcih in otrok v šolah, do dijakov in dijakinj v srednjih šolah ter študent in študentov na fakultetah. Seveda imamo povsem enako zavezo tudi do staršev teh otrok in ljudi, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter v javnih visokošolskih zavodih.


V četrtek, 3.12.2021, smo bili pobudniki ob spremljanju večernih informativnih oddaj na TV Slovenija, Kanal A in POP TV, kmalu po prenosu tiskovne konference Vlade RS na tretjem programu RTV Slovenija, močno vznemirjeno. Pereče vprašanje, ki ga podrobno naslavljamo že v izvorni pobudi je sodi izbilo dno. Samo v eni šoli, Osnovni šoli Šenčur pri Kranju, je bilo potrjenih 90% napačnih rezultatov testiranj oseb, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu, za Covid-19. Točno tako, kot smo predvideli. To označujemo za socialno katastrofo – iz razlogov, pojasnjenih v izvorni pobudi in njenih prvih dopolnitvah.


Pred tem smo ob pojavih protestov zaradi zapiranja, odpiranja, pa spet zapiranja in odpiranja šol…, z zanimanjem in zaskrbljenostjo prisluhnili predvsem izjavam otrok – osebam z neomadeževano dušo, čistim srcem in brezmadežno iskrenostjo v govorici jezika, oči, obraza in telesa. Zazdelo se je, da so pravzaprav otroci še edini branik in preostanek zdravega razuma in srčne iskrenosti v državi; ob njihovih pripovedih kako zelo in zakaj si želijo nazaj v vzgojno-izobraževalne ustanove, med svoje vrstnike in vrstnice, prijatelje in prijateljice, učitelje in učiteljice, vzgojitelje in vzgojiteljice… , nas ni pustil ravnodušne. Srčnemu in čuječemu človeku se ob tem vsaj močno orosijo oči. Lahko pa postane tudi jezen, ne le zaskrbljen.


V petek, 4. 12. 2021, pa nam je – milo rečeno – zavrela kri. Dr. Faganel je na tiskovni konferenci Vlade RS, v imenu NIJZ in v svojem lastnem imenu, ponovno poudarjeno ponovil (kar je pred tem storil že večkrat prej), da PREPOVEDI PREHAJANJA OBČINSKIH MEJA, POLICIJSKA URA IN ZAPRTJE ŠOL nimajo prav nikakršne zveze z medicino, epidemiologijo in širjenjem nalezljive bolezni. Naše negativno vznemirjenje se je še okrepilo, ko je predsednik vlade javno, pred kamerami, ob tem, že tolikokrat ponovljenem znanstvenem stališču dr. Faganela, mrtvo hladno izjavil: »saj lahko najdemo tudi strokovnjake, ki bodo imeli drugačno mnenje.« Nezaslišano, zavržno, šokantno.


Isti dan je policist, v posebni oddaji RTV Slovenija o Covidu-19, izjavil, da so «verjetno« izven bolnic in DSO-jev največji problem širjenja okužb »privatne zabave.« Še enkrat več – razlog, ki je zgolj domneva, špekulacija, a tudi kot tak nima prav nikakršne zveze z ukrepi prepovedi prehajanja mej občin, policijsko uro in zaprtjem vrtcev in šol. Ljudje brez medicinske izobrazbe, laiki, že dlje časa zdravorazumsko to dojemajo in govorijo o tem kot popolnem nesmislu in absurdu. Ki pa ga ne gre kar odriniti z mize misleče pozornosti, saj povzroča dolgoročno zelo škodljive, hipotetično katastrofalne posledice na zdravju, fiziološkem in psihičnem, celotne populacije.


Isti dan je Državni zbor RS sprejel novi PKP 8, s katerim je med drugim, brez prepričljive utemeljitve ustavnopravnih argumentov za to, celo brez sleherne utemeljitve stvarnih razlogov za to, izničil pravico do referendumskega odločanja ljudstva o PKP 8 in – saj ni res, pa je – predpisal astronomske kazni za »neizvrševanje programa za soočanje z epidemijo, ki ga pripravi NIJZ«, ki ga sploh še ni, ne obstaja! Dolgoročno katastrofalno škodljivo stanje in prakso PCR testov, hitrih testov in zaprtja šol pa pustil v statusu quo.[20]


Istočasno pa najvplivnejši slovenski televizijski in tiskani mediji, pa tudi spletni mediji, še naprej prikrivajo slovenski javnosti (s tem pa kršijo njeno pravico do obveščenosti), da so številna sodišča (in število se tedensko povečuje) drugih evropskih držav, tudi sodišča zveznih držav ZDA, že presodila, da so ukrepi, kot je omejitev gibanja, prehod meja občin, policijska ura, na temelji PCR in hitrih testov odrejena »karantena« in prisilno, obvezno testiranje s tako zelo nezanesljivimi testi za Covid-19, protiustavni posegi v pravice in svoboščine ljudi (Španija, Portugalska, BIH, Kosovo, Avstrija, Nemčija, Ekvador, vrhovna sodišča zveznih držav ZDA…).[21] Hkrati pa se tedensko množijo strokovne in znanstvene analize, raziskave in študije o NEUČINKOVITOSTI naštetih in v Sloveniji uveljavljenih ukrepov, druge pa še čakajo na objavo (prvič, ker se na objavo v znanstvenih publikacij običajno čaka dlje časa, drugič, ker gre očitno za preobčutljiva vprašanja, ki niso po volji in godu tistih javnih oblasti v tistih država, ki te in takšne ukrepe uvajajo brez strokovne, znanstvene, stvarne, prepričljivo utemeljene materialne podlage).


Se je pa včeraj v javnih medijih zgodil vsaj delni premik naprej, na bolje: o tem se je končno masovno spregovorilo. Objavljeni so bili, končno, prispevki, ki jasno dokazujejo, da tisto, kar trdi Vlada RS, enostavno ne drži, ni res: da imajo druge države enako pravno politiko in politično prakso glede ukrepov, kot Slovenija. Svetlobna leta daleč od resnice. Med drugim to jasno izhaja že iz odklonilnega ločenega mnenja sodnice dr. Špelce Mežnar k sklepu sodišča, s katerim sodišče ni ugodilo predlogu pobudnikov za začasno zadržanje izvajanja nekaterih pravnih predpisov in ukrepov v zadevah z opr. št. U-I-426/20 in U-I-427/20.

In zdaj je tudi javnosti, ki pa zmore »misliti«, jasno, da neprekinjeno sklicevanje Vlade RS na »epidemiološko sliko« nima nikakršne vzročno-posledične zveze z ukrepi. Ali konkretneje, da POVEČANJE ŠTEVILA OKUŽENIH V BOLNICAH IN DSO-jih nima absolutno in kristalno jasno očitno nikakršnega vpliva na javno življenje, razen enega samega: Vlada RS še vedno barva slovenske občine in regije, še vedno določa stroge ukrepe za vse ljudi, v vseh krajih, občinah in regijah Slovenije, za vso splošno javnost IZKLJUČNO NA TEMELJU GOLE STATISTIKE, KI NEPOSREDNO ZADEVA IZKLJUČNO BOLNICE (ZDRAVSTVENE USTANOVE) IN DSO-je. Osupljivo nesmiselno, absurdno, očitno protiustavno.


Dogajanje, družbeno stanje in ukrepi vlade že dolgo časa nimajo prav nikakršne neposredne zveze z medicino in epidemiologijo. Imajo pa zvezo s psihologijo, psihiatrijo in psihoterapevtiko: ljudem in naciji se povzroča nepovratna in enormna škoda, hkrati pa tudi o teh vprašanjih država ne izdeluje, ne vodi in ne objavlja nikakršnih javnih podatkov, ugotovitev, študij, analiz… To počnejo pokončni posamezniki, s hkratnim trudom, da bi zadeve lahko predstavili javnosti v javnih medijih.[22]


Tako ne gre več naprej. Tako ne sme več iti naprej!


Zato na spoštovano Sodišče naslavljamo še tretjo dopolnitev izvorne pobude v naslovni zadevi.[23]

Država naj takoj odpre šole

Šole naj se zapirajo zadnje in odpirajo prve. To je jasno, nedvoumno in neposredno navodilo Evropskega centra za kontrolo in nadzor bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).[24]

Zapiranje države (“lock-down”),[25] pravi in ponavlja največja nadnacionalna organizacija za področje javnega zdravja, naj bo le začasen ukrep, ki ga uporabi država, da poskrbi za druge načine ustavljanja epidemije, saj takšen ukrep ne vpliva bistveno na širjenje virusa, zelo pa povečuje revščino, duševne motnje, število poskusov samomorov in storjenih samomorov, posebej pri mladih (!) in tistih starostnikih, ki so prepuščeni samoti in osamljenosti. To so navodila Svetovne zdravstvene organizacije, stara že več mesecev! To je sedaj dokazala tudi skupina znanstvenikov z nadvse ugledne Stanfordske univerze, med njimi tudi najpogosteje citirani znanstvenik na svetu John P.A. Ioannidis.(1)

Naši otroci, otroci naše domovine in naših ljudi, so že več kot tri mesece zaprti v domove, bolj ali manj “prilepljeni” na ekrane, brez nadzora staršev glede uporabe interneta, ki je poln pasti, ker smo starši v službah. So brez pristnih socialnih stikov z vrstniki, mnogokrat osamljeni in izolirani, brez “luči na koncu tunela,” ker se zdi, da se 14 dni šolanja od doma ne bo nikoli končalo. Njihove stiske so vedno večje, njihova motivacija za učenje ugaša, izgubljajo gibalne sposobnosti, psihično breme skrivajo v motnjah hranjenja, apatiji, nekateri “kričijo” na pomoč s poskusi samomorov, v nekaj mesecih, celo tednih, so bistveno padle njihove gibalne sposobnosti, otroci so pridobili odvečne kilograme, najmlajšim se je teža povečala s 30 na 40 kg, nimajo več volje, motivacije… in še in še. To je socialna katastrofa. Če je bil STRAH prva prava epidemija prejšnjega leta, so duševne motnje, resne, dolgotrajne in sila težko rešljive duševne motnje pri najmlajših že trdno zasidrana nova epidemija. Za otroke in najmlajše, tudi mlade, to pomeni mučenje, psihični teror, življenje brez živeti… [26]

Svetovne inštitucije svarijo pred zapiranjem šol, saj je škoda zaradi tega neprimerno večja (znatno nesorazmerna), kot pričakovana korist (javni interes, legitimni cilj). Ali drugače, korist ni dokazana, nikoli ni bila ne dokazana, ne izkazana in tudi ne more biti dokazana – ker JE NI. Na širjenje virusa v populaciji odprte šole nimajo vpliva, kar so potrdile mnoge študije. Na to smo opozorili tudi v iniciativi Slovenski zdravniki, ko smo se zavzeli za vrnitev otrok v šole – brez obveznega testiranja šolnikov (in potencialno tudi otrok!). Naše strokovno mnenje smo naslovili na naslednje institucije:

Slovensko zdravniško zbornico

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport


Prejeli smo le naslednji odgovor SZZ-e:


Od: xxx

Date: pon., 25. jan. 2021 12:09

Subject: Strokovno mnenje Iniciative Slovenskih zdravnikov

To: info@slovenskizdravniki.si <info@slovenskizdravniki.si>

Spoštovani,

v imenu generalnega sekretarja Iztoka Kosa, dr. med., se vam za poslano zahvaljujemo. Zdravniška zbornica Slovenije ni odločevalec pri sprejemanju ukrepov za zajezitev pandemije, zato predlagamo, da vprašanja naslovite tistim, ki so ukrepe odredili.

Lep dan XY

ŽE DOLGO ČASA JE JASNO IN OČITNO, DA ODLOČITVE GLEDE UKREPOV NISO STROKOVNE, AMPAK POLITIČNE! Že dlje časa je jasno in očitno, tega pa ne skriva niti Vlada RS, da se odločitve sprejemajo NE GLEDE NA MNENJE ZDRAVNIŠKE STROKE in celo v OČITNEM IN GROBEM NASPROTJU Z MNENJI, STALIŠČI IN PRIPOROČILI ZDRAVNIŠKE IN EPIDEMIOLOŠKE STROKE.


In javna oblast? Njen prvi človek ob tem ignorantsko, žaljivo, neodgovorno in skoraj porogljivo zabrusi: bomo pa našli strokovnjake, ki bodo menili drugače. Nezaslišano!

Ob tem kot zdravniki, predstavniki medicinske znanosti, nočemo in ne smemo molčati! Predvsem pa nočemo in ne smemo SODELOVATI pri izvajanju politično določenih ukrepov izvršilne veje oblasti, ki ima, ali pa nima več večine v parlamentu.

Nujno, res nujno je otrokom vrniti njihovo otroštvo in odprtje šol je prvi in najnujnejši korak, da se bo to res zgodilo.

Kot mama šestih otrok jokam, ker jim ob vsem védenju o bolezni Covid-19 in epidemiji ter učinkovitosti oziroma neučinkovitosti ukrepov ne znam razložiti, zakaj so še vedno doma, brez družbe prijateljev, osebnega stika z učitelji, izkustvenega učenja, športa…


ZDRAVNIKI MORAMO POPULACIJO VAROVATI TUDI V TEM OZIRU IN KONTEKSTU. IN ZDRAVNIKI NE SMEMO POČETI NIČESAR, KAR JE POPOLNOMA IN KATEGORIČNO SKREGANO Z MEDICINSKO ETIKO, DEONTOLOGIJO, ZAKONODAJO, USTAVNIMI TEMELJI ZAKONODAJE, MEDNARODNIM PRAVOM in OSEBNO VESTJO ZDRAVNIKA – KI JE IN MORA VSELEJ BITI V SLUŽBU LJUDI, NJIHOVE NAJVEČJE DOBROBITI, ZDRAVJA CELOTNE POPULACIJE IN MEDICINSKIH STANDARDOV, KRITERIJEV IN MERIL – za sleherno oblastno odločitev z učinki na zdravje posameznika in populacije.


Očitno je, da se epidemija umirja, saj se umirjajo vsi kazalniki, kar je ob sezonski pojavnosti virusa pričakovano. Epidemija se umirja ne glede na zaprtje šol, ali strogosti ukrepov v državi, o čemer se lahko prepričamo tudi ob pogledu na dogajanje v sosednjih državah, predvsem državah bivše Jugoslavije.[27]

Čas je, da se otroci vrnejo v šole in to brez testiranja, tako s hitrimi testi, kot PCR testi. Obe vrsti testov sta znanstveno in praktično nedvoumno dokazani kot nezanesljivi, na kar smo zdravniki iniciative prav tako opozorili v strokovnem mnenju in kar pobudniki poudarjamo in dokazujemo že v izvorni pobudi. O nezenesljivosti PCR testov zelo jasno piše tudi poročilo Pietra Borgerja in njegove skupine 22 uglednih svetovnih znanstvenikov. V Sloveniji na to poročilo ni opozoril še nihče od tistih, ki odločajo o strategiji ukrepov v času epidemije pri nas.[28]

Otroci potrebujejo šolo, vrstnike, šport, glasbo in svobodo! Zdravniki pa moramo varovati zdravje otrok, storiti vse, da njihove zdravstvene težave, tudi in zlasti psihološke, ne postanejo dolgoročno nerešljiva epidemija in ne smemo storiti ničesar, kar bi bilo v nasprotju s tem glavnim ciljem, smotrom in smislom naše družbene vloge!

Zato moramo odločno in neomajno vztrajati pri vsem, kar je bilo navedeno v izvorni pobudi in njenih dosedanjih dopolnitvah, prav tako pa v vseh pripisanih in priloženih strokovnih in znanstvenih virih.

Vljudno prosimo, tudi SVARIMO, to spoštovano in cenjeno Sodišče, naj nikar ne čaka na to, da bo Vlada RS pod pritiskom nadnacionalnih ustanov in organizacij, ali po zgledu vseh drugih držav in sodne veje oblasti v teh državah, nemara celo zadnja, odpravila te ukrepe. Veljavne odloke je v vseh delih, ki jih izpostavljamo v tej zadevi, nujno treba razveljaviti in jih označiti za očitno protiustavne – tudi zato, da se nikdar več ne ponovijo, na ta način in v tem obsegu, kot veljajo že mesece!

Zapisala: XY

Vir:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484

S povzročanjem škode prebivalstvu, posebej otrokom, je treba takoj prenehati

Naše otroke med epidemijo zlorabljamo v imenu solidarnosti. Z ukrepi, ki smo jim jih naložili na ramena, da bi zaustavili širjenje epidemije, jim škodimo. Dokazali smo, da smo z izolacijo zavrli njihov motorični in kognitivni razvoj, jim oslabili imunski sistem, jim povzročili psihične stiske in jim onemogočili pridobivanje znanja. Kot njihovi starši, učitelji in ravnatelji, zlasti pa zdravniki, smo jih dolžni zaščititi in breme spopadanja z epidemijo prevzeti na svoja ramena.

Omogočimo jim, da se vrnejo v šole. Takoj.

S preprostim ukrepom, vrnitvijo otrok in mladostnikov v vrtce, šole in univerze,[29] bomo otrokom ponovno omogočili za njihov razvoj nenadomestljivo pomembno vrstniško interakcijo, s prekuževanjem in zadostnim gibanjem si bodo okrepili imunski sistem, učili se bodo veščin socializacije, omogočen jim bo optimalen razvoj, pridobivanje znanja. Vrniti jim je treba – takoj – nasmeh na obraz. Naučiti jih, da sta znanje in sočutje vrednoti, ki jih v življenju ne smemo žrtvovati.[30]

Zato odločno vztrajamo pri predlogu za razveljavitev ukrepov, določenih z odloki vlade, v vseh točkah, navedenih v naši izvorni pobudi in njenih dopolnitvah, prav tako za odpravo Uredbe in Odredbe, navedenih v izvorni pobudi in njenih dopolnitvah.

Zdravniki, združeni v iniciativi Slovenskizdravniki.si, ostro nasprotujemo Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in morebitnemu podobnemu presejalnemu programu za otroke. Razlogi nasprotovanju so številni:

ECDC priporoča testiranja ljudi s simptomi, ki bi lahko pomenili okužbo s SARS-CoV-2 (in ne asimptomatskih ljudi) in morda oseb, ki so imele rizičen stik (1)

SZO ne priporoča testiranja otrok in učiteljev pred vrnitvijo v šole, še manj obveznega testiranja (2)

Presejalni program mora biti podprt z znanstvenimi dokazi, mora imeti dokazano korist in ne sme škodovati posamezniku in populaciji ter mora biti ekonomsko vzdržen (3)

S presejalnimi programi iščemo ljudi, ki imajo zvišan rizik za bolezen, z njim ne postavljamo diagnoz (3)

Postavljanje diagnoz na podlagi diagnostičnega testa brez anamneze (poizvedbe o težavah bolnika) in kliničnega pregleda je do sedaj veljalo kot strokovna napaka.

Smiselno je testiranje ljudi s simptomi in tesnih stikov, kot je praksa in navodilo švedskega inštituta za javno zdravje (18)

Poseganje v telo osebe brez njenega svobodnega informiranega soglasja je pravno in moralno nevzdržno (17)

Raziskave kažejo, da asimptomatski (tudi PCR pozitivni) zelo redko ali sploh ne prenašajo virusa (4,5)

Otroci so manj sprejemljivi za okužbo in jo redkeje prenesejo na starejše (1)

Učitelji in vzgojitelji niso nič bolj izpostavljeni tveganju za okužbo kot ljudje v drugih poklicih (1)

Naše spomladanske izkušnje z vračanjem otrok v vrtce in šole ter začetek šolskega leta dokazujejo, da vračanje otrok v šole ni vplivalo na širjenje virusa med populacijo. (graf 1,2)

Tudi izkušnje iz tujine potrjujejo zgornjo navedbo (1,6)

Tudi nedavno uvedeno splošno testiranje populacije ni potrdilo, da z omenjenimi ukrepi lahko preprečimo širjenja virusa (graf 1)

V javnih medijih (7) se je pojavila informacija o morebitnem testiranju otrok, opisana kot inovativni pristop, kjer bi mlajše otroke po prihodu v šolo testirali starši, starejši pa bi se testirali sami. Ideja o inovativnem testiranju je strokovno sporna. Testiranje, analizo testov in poročanje o rezultatih mora izvajati za to usposobljeno zdravstveno osebje (1). Iz strokovne literature je možno razbrati, da lahko v redkih primerih tudi testiranje s strani izkušenega osebja privede do poškodb ali celo hudih zdravstvenih zapletov (8,9,10)

Iz javnega medija je bilo možno razbrati, da bodo za testiranje učiteljev uporabljeni tudi nedavno uvoženi kitajski HAGT (11). Iz dokumentacije proizvajalca (12) izhaja, da test lahko zazna viabilne in ne-viabilne antigene novega koronavirusa. Iz protokola testiranja učiteljev (13) razberemo, da bo na testu pozitivna oseba obravnavana kot aktivno okužena. Na osnovi kakšne strokovne utemeljitve bo zdrava oseba ob navedbi proizvajalca, da test zaznava tako viabilne kot neviabilne antigene obravnavana kot aktivno okužena?

Proizvajalec tudi navaja, da uspešnost testa morda ni v korelaciji s celično kulturo, opravljeno na istem vzorcu. Na osnovi česa se bo potem zaključevalo o uspešnosti testa? Ali se je v Sloveniji opravila validacija omenjenega testa na celični kulturi?

Iz javnega medija (11) tudi povzemamo, da bo učiteljem ponujeno dvojno testiranje, prvo s HAGT in drugo s PCR metodo. V prispevku piše ”na NLZOH so nam pojasnili, da z dvojnim testiranjem le nadaljujejo analizo oziroma vzorčenje hitrih testov, saj je bil dosedanji vzorec prenizek za pravo analizo, kako zanesljivi so hitri testi podjetja…. Za zdaj še ne morejo trditi, v kolikšni meri so ali niso zanesljivi”. Sprašujemo se, kako je možno zahtevati obvezen poseg v telo zdravega človeka in izvajati takšno masovno testiranje s testom, ki po navedbah proizvajalca ne loči med viabilnim in neviabilnim antigenom, niti še ni bila izvedena njegova validacija? Kakšne so strokovne utemeljitve?

Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznana revizija PCR testov s strani 22 uglednih strokovnjakov (14) in priporočila SZO iz januarja 2021 (15,16) povezana z njimi, ki narekujejo uporabo PCR testa samo skupaj s klinično in epidemiološko sliko? Ali in kdaj se bodo nova znanstvena spoznanja začela uporabljati v Sloveniji?

Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznano priporočilo ECDC, da se kot možna sprejemljiva alternativa ob sumu na okužbo s SARS Cov 19 testira vzorec sline testirane osebe ob uporabi PCR testa (1)? Ali se temu priporočilu sledi tudi v Sloveniji?[31]

Trdimo, da je uvedba obveznega testiranja zdravih učiteljev in vzgojiteljev pred vračanjem otrok v vrtce in šole (in morebitno testiranje zdravih otrok) strokovna napaka. Zato ocenjujemo, da je omenjen ukrep zloraba medicine z namenom škoditi telesnemu in psihološkemu zdravju posameznikov in družbe.


Viri:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-schoolchildren/

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-solah-kmalu-tudi-testiranje-otrok/

https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2771362

https://www.afr.com/life-and-luxury/health-and-wellness/covid-swabs-cause-a-leak-in-brain-fluid-in-two-people-20201002-p561gj

https://www.firstpost.com/health/covid-19-nasopharyngeal-swab-correct-sampling-technique-is-important-to-prevent-injuries-and-complications-8929241.html

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-povedali-katere-teste-vse-boste-opravili/

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/koronavirus/2-instruction-for-sars-cov-2-antigen-test-kit-v1-2-sc0202.pdf?sfvrsn=abc53536_2&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%20Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021&utm_content=COVID-19%20Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021+CID_7fba50b34d4a3f81b9427503cdc16a0b&utm_source=Bilten&utm_term=Instruction%20for%20SARS-CoV-2%20Antigen%20Test%20Kit%20ang

https://www.sviz.si/koronavirus-dokumenti-ministrstev-2-val/

Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020

https://www.theepochtimes.com/mkt_app/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-to-reduce-false-positives_3668064.html?v=ul

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281 (26.člen)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19/covid-19-testing/

Graf 1 (op.: ni bilo mogoče naložiti)

Graf 2 (op.: ni bilo mogoče naložiti)


Za Iniciativo:


Matjaž Figelj,

dr. med., spec. int. med., PgDip and MSc PallMed

Petra Mihalek Novak,

dr. med., spec. oftalmologije

Tatjana Pfeifer,

dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine

Biserka Ilin,

dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt

Gregor Knafelc,

dr. dent. med.

Živan Krevel,

dr. med., univ. dipl. biol.

dr. Uroš Dobnikar,

dr. med., spec. travmatologije

mr. (HR) Sebastijan Piberl,

dr. med., spec. splošne in urgentne medicine

Marko Novak,

dr. med., specialist kirurg

mag. Stanko Pušenjak,

dr. med., ginekolog in porodničar

Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču.


Z odličnim spoštovanjem,

Pooblaščenec pobudnikov,

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r.

___


Op.:

Sledilo je še pet dopolnitev pobude. Te so, med drugim, zadevale tudi vprašanja o UČINKOVITOSTI IN ZANESLJIVOSTI hitrih in PCR TESTOV (s priloženimi analizami, dognanji in znanstvenim člankom), VPLIVU TESTIRANJA NA ZDRAVJE in INTEGRITETO OTROK (s priloženo znanstveno študijo in dosedanjimi dognanji) in glede PRENOSA VIRUSA PO ZRAKU (AEROSOLNA PROBLEMATIKA).

V vseh vloga sodišče ves čas PROSIMO, naj zadrži izvajanje določenih predpisov in naj NALOŽI Vladi RS, da se resno loti problema »odvajanja izdihanega zraka iz zaprtih prostorov,« primarno v zdravstvenih ustanovah, DSO-jih, vrtcih, šolah in fakultetah.

Sodišče se še ni odzvalo.


konec tretjega dopolnila


Vir: Ustavniški blog / spletna stran dr. Andraža Terška

https://andraz-tersek.si/


VSA ČAST ZA NAPISANO, POSLANO IN OBJAVLJENO SPOŠTOVANI dr. Andraž Teršek


OSNOVNA POBUDA

https://www.odpriteoci.com/post-1/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemičnih-pravnih-predpisov-in-ukrepovprva dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-teršek-prva-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisov-v-zadevi-opr-št-u-i-17-21druga dopolnitev

https://www.odpriteoci.com/post-1/dr-andraž-teršek-druga-dopolnitev-pobude-za-presojo-ustavnosti-pravnih-predpisovPROSIM DELITE, DA LJUDJE VIDIJO, KAJ SE DOGAJA!
64 views0 comments