Dr. Andraž Teršek : NEIZPODBITNA DOKAZA O TISTEM, KAR ZATRJUJEMO VES ČAS
Strokovni vir o dejanskem namenu in pravilni uporabi testov in nov znanstveni vir o zdravstvenih posledicah nošenja mask – ali drugače: neizpodbitna dokaza o tistem, kar zatrjujemo ves čas


Objavljeno 02. 03. 2022

Andraž Teršek Pravice in svoboščine


1. MASKE


V ugledni reviji NATURE, rubrika Znanstvena poročila, je bil 15. februarja 2022 objavljen recenziran znanstveni članek o sestavi t.im. običajnih ali kirurških mask in o učinkih nošenja mask na zdravje. Naslov: Titanium dioxide particles frequently present in face masks intended for general use require regulatory control Članek je dostopen na tej povezavi: https://www.nature.com/articles/s41598-022-06605-w#MOESM1
Poslovenjeni povzetek: Titanov dioksid (TiO 2 ) pri vdihavanju lahko pomeni kancerogeno snov za človeka. Vlakna TiO 2, (nano)delci, so bili prikazani v sintetičnih tekstilnih vlaknih obraznih mask, namenjenih za splošno javnost. Analiza STEM‑EDX na odsekih različnih obraznih mask za enkratno in večkratno uporabo je pokazala vizualizirane aglomerirane, skoraj sferične TiO 2 delce v netkanih tkaninah, poliester, poliamid in dvokomponentna vlakna. Srednje velikosti sestavnih delcev so se gibale od 89 do 184 nm, kar pomeni pomemben del nano velikih delcev (< 100 nm). Skupna masa TiO 2, določena z ICP-OES, se je gibala od 791 do 152.345 μg na masko. Ocenjena masa TiO 2 na površini vlaken je bila od 17 na 4394 μg in je sistematično presegla sprejemljivo raven izpostavljenosti TiO 2 z vdihavanjem (3,6 μg), določeno na podlagi scenarija, da se maske za obraz intenzivno nosijo. Nobenih predpostavk ni bilo o verjetnosti samega sproščanja delcev TiO 2, saj neposredno merjenje sproščanja in vdihavanja pri nošenju obraznih mask ni bilo mogoče oceniti. Pomen nošenja obraza maske proti COVID‑19 je nedvomen. Kljub temu ti rezultati zahtevajo poglobljeno raziskavo (nano) tehnološke uporabe v tekstilu, da bi se izognili morebitnim prihodnjim posledicam, ki jih povzroči slabo urejena uporaba in izvajanje regulativnih standardov za postopno opuščanje ali omejevanje količine delcev TiO 2, po načelu varnega načrtovanja.
Abstract Although titanium dioxide (TiO2) is a suspected human carcinogen when inhaled, fiber-grade TiO2 (nano)particles were demonstrated in synthetic textile fibers of face masks intended for the general public. STEM-EDX analysis on sections of a variety of single use and reusable face masks visualized agglomerated near-spherical TiO2 particles in non-woven fabrics, polyester, polyamide and bi-component fibers. Median sizes of constituent particles ranged from 89 to 184 nm, implying an important fraction of nano-sized particles (< 100 nm). The total TiO2 mass determined by ICP-OES ranged from 791 to 152,345 µg per mask. The estimated TiO2 mass at the fiber surface ranged from 17 to 4394 µg, and systematically exceeded the acceptable exposure level to TiO2 by inhalation (3.6 µg), determined based on a scenario where face masks are worn intensively. No assumptions were made about the likelihood of the release of TiO2 particles itself, since direct measurement of release and inhalation uptake when face masks are worn could not be assessed. The importance of wearing face masks against COVID-19 is unquestionable. Even so, these results urge for in depth research of (nano)technology applications in textiles to avoid possible future consequences caused by a poorly regulated use and to implement regulatory standards phasing out or limiting the amount of TiO2 particles, following the safe-by-design principle.

2. TESTI

Drugi vir je dokument Testni komplet covid-19 Ag. Gre za specifikacije testa in za navodila za njegovo uporabo. Iz dokumenta nedoumno izhaja, kar zatrjujemo ves čas: da je test dovoljen za samostojni odvzem vzorcev človeškega brisa sprednjega nosu posameznikov, za katere obstaja sum na COVID-19 v prvih sedmih dneh po pojavu simptomov (vročina, utrujenost, suh kašelj, zamašen nos, izcedek iz nosu, vneto grlo, bolečine v mišicah in driska). Zatorej testiranje zdravih ljudi s temi testi ni bilo predvideno in ti testi niso bili predvideni za diagnostiko zdravih ljudi – drugače, medicinsko gledano: testiranje zdravih ljudi s temi testi ni dopustno. Prav tako je na specifikacijah testov opozorilo, da rezultat testa (pozitiven, negativen) ne izkazuje pravilnega rezultata, brez dodatne anamneze zdravnika in kliničnih znakov ter simptomov okužbe!
I rest my case.

konec objave


GOSPOD dr. Andraž Teršek je doktor pravnih znanosti in nedvomno bolj skrbi za informiranost in javno zdravje, kot celotna vladna svetovalna skupina zdravnikov.

ISKRENA HVALA IN GLOBOK PRIKLON !dr. Andraž Teršek

Inštitut Ustavnik-Pravni inštitut dr. Andraža Terška, Koper (IU-PIAT)

Spletišče: http://www.pisarnasonce.si/predstavitev.html

Kontakt:

info@pisarnasonce.si (skupno tajništvo org. Sonce Slovenije) ustavnik@andraz-tersek.si (inštitut) iupiat2022@gmail.com (inštitut in blog)

1,648 views0 comments