Dr. Andraž Teršek - Izvirni greh ostaja nespremenjen


Če bi lahko, bi arbitrarno samovoljni sklep Vlade RS o klasifikaciji bolezni Covid-19 nemudoma razveljavil


Objavljeno 19. 10. 2021 Andraž Teršek Pravice in svoboščine


Izvirni greh ostaja nespremenjen:

Vlada RS je strokovno neutemeljeno, samovoljno, arbitrarno in brez znanstvenih razlogov (ne oziraje se na znanost) že spomladi 2020, s sklepom, podzakonskim pravnim aktom, uvrstila “bolezen SRAS-Cov-2 Covid-19” v prvo skupino najnevarnejših (takšnih zaradi odstotka “smrtnosti”) nalezljivih in prenosljivih bolezni.

Ustavno sodišče RS tega sklepa še vedno ne želi razveljaviti.

Deloma, ali pa predvsem zaradi uradnih stališč točno določenih predstavnikov medicinske stroke in tozadevnega molka strokovne svetovalne skupine vlade.

Ali drugače: v popolnem in očitnem nasprotju z ZNANOSTJO,

z medicino kot znanostjo.

Domnevam, da sodnice in sodniki ustavnega sodišča morda ne utegnejo sproti slediti znanstvenim dognanjem. To deloma razumem. So pa takšnega sledenja deloma razbremenjeni, ker so dobili in dobivajo znanstvena dognanja in dokaze “na mizo.” Že dobro leto dni, skoraj leto in pol.

Kaj bi storil?

Sklical in izvedel bi javno obravnavo o vseh strokovnih in znanstvenih vprašanjih. Pred Ustavnim sodiščem RS. Na obravnavi, javni, ki bi potekala kot znanstvena konferenca. Vsaj en teden. Z vabljenimi strokovnjaki iz tujine. Da je s klasifikacijo bolezni tako, mi pripoveduje znanost.

To mi pojasnjujejo znanstveniki. Že leto in pol.

Prvi, ki mi je to pojasnil, je bil dr. Gorazd Janez Pretnar. Za to sem hvaležen. Cenim. Spoštujem ga. Kot osebo in znanstvenika, njegovo znanje.

In od takrat se ni zgodilo nič, kar bi to … “zmoto” … (milo rečeno)

spremenilo v PRAV. Nasprotno. Diametralno nasprotno.


Vir: Spletna stran dr. Andraž Teršek -- USTAVNIK IN PRAVNI FILOZOF

https://andraz-tersek.si/ce-bi-lahko-bi-arbitrarno-samovoljni-sklep-vlade-rs-o-klasifikaciji-bolezni-covid-19-nemudoma-razveljavil/

123 views0 comments