DRŽAVLJANSKA NEPOKORŠČINA: Zadnje novice o Katji in nekaj pozitivnih premikov glede ukrepov.

CIVIL DISOBEDIENCE: The latest news about Katja and some positive developments regarding the measures.


16.3.2021Zaradi možnega zavajanja in modernih lažnih profilov vas Aleksander opozarja, da ga spremljajte izključno na spodnjem naslovu, da vas ne bodo speljali na kakšen lažni profil:


Due to possible deception and modern fake profiles, Aleksander warns you to follow him exclusively at the address below, so that you will not be taken to any fake profile:


https://www.facebook.com/aleksander.rimele/videos/4308942845799979


36 views0 comments