DRŽAVLJANSKA NEPOKORŠČINA vabi vlado RS na javno soočenje pred kamerami V ŽIVO! DOVOLJ JE BILO!

CIVIL DISOBEDIENCE invites the Government of the Republic of Slovenia to a public confrontation in front of the LIVE cameras! IT WAS ENOUGH!


Hrabri borec, štajerc, Aleksander Rimele - Rimi, predstavnik civilne iniciative

DRŽAVLJANSKA NEPOKORŠČINA:


" IGRE SO KONČANE, VLADA RS,

VLADA???...TO, VLADA???

ŠE MALO PA BOSTE REVEŽI ZA GITRAMI...

DOBILI BOSTE KLETKE IN KUP DENARJA,

DA GA BOSTE LAHKO SUHEHA POJEDLI IN CEPIVA KOLIKOR ŽELITE V LITRIH, SAJ STE GA NABAVILI Z NAŠIM DENARJEM, SAMO VESTE KAJ, PLAČALI NAM JIH BOSTE!"


"SUHEHA DENARJA BOSTE DOBILI TOLIKO,

KOLIKOR GA BOSTE LAHKO POJEDLI,

NEZAKONITO PREMOŽENJE VAM BOMO POBRALI, LOPOVI"


"VABLJENI NA SOOČENJE,

PRIČAKUJEM KLIC NOVINARJEV,

NOVINARJI, MAIL SEM VAM POVEDAL,

DOLOČITE ČAS IN KRAJ ODDAJE,

ŽELIM, DA JE V ŽIVO IN SE VIDIMO."


"NO JANŠA,

ZDAJ PA POKAŽI, KOLIKO IMAŠ JAJC

...IN OSTALI PATRIOTI"


"USTAVNI SODNIKI IN SODNIKI,

KAJ BOMO MI NAREDILI?

NAČELA ZAKONITOSTI,

ENAKOPRAVNOSTI...

KAJ BOMO NAREDILI?

BOMO SODILI ALI BOMO IMELI POČITNICE?

ALI BOMO NA KONCU OBSOJENI ZA NESOJENJE?"


"DOVOLJ JE, DRŽAVO BO ZAVZEL NAROD,

ZATO KER JE DRŽAVA OD NARODA."


"ŽAL MI JE GOSPOD TONIN,

BAZENČKA NE BOŠ KONČAL.

PA TUDI ZOKIJU SPOROČILO:

DA BO TREBA VRNIT TISTIH 28 MILIJONČKOV,

ZAČELI BOMO OD A DO Ž, PUCAT VSE.

TUDI TISTO KAR STE V TUJINI ZVLEKLI,

BOSTE NAZAJ PRINESLI, ZDAJ JE PA DOVOLJ.

ČE BO TREBA BO LJUDSTVO USTANOVILO LISTO

IN POSTAVILO MANDATARJA, GOTOVI STE, KONEC JE Z VAMI IN VRNILI BOSTE VSE KAR STE V 30 LETIH POKRADLI VSI, ZA ZLOČINE PA BOSTE DOBILI SODBO V IMENU LJUDSTVA."


"LJUDJE, VAM PA ŽELIM LAHKO, LEPO IN MIRNO NOČ, KMALU BO NOV DAN IN SPET SE BO RODILO NOVO UPANJE ZA NAS, VSE NAS MALE LJUDI. GREMO NAPREJ.

HVALA VAM, KER SE ZAUPALI TEJ ZGODBI,

KI JE TUDI ŽE MEDNARODNO ZNANA,

HVALA VAM, DA STE UPORABILI REŠILNI PRIJEM IN HVALA VAM, KER SE SKUPAJ VLEČEMO IZ TEGA DREKA."
Brave fighter, Styrian, Alexander Rimele - Rimi, representative of the civil initiative

CIVIL DISOBEDIENCE:


"THE GAMES ARE OVER,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA,

GOVERNMENT ??? ... THAT, GOVERNMENT ???

A LITTLE MORE YOU WILL BE POOR BEHIND BARS ...

YOU WILL GET CAGES AND MONEY, WHICH YOU CAN EAT IT DRY AND VACCINE AS MUCH AS YOU WANT, IN LITERS, BUT BECAUSE YOU PURCHASED IT WITH OUR MONEY, YOU WILL PAY FOR VACCINE! "


"YOU WILL GET AS MUCH DRY MONEY,

AS MUCH AS YOU CAN EAT IT,

WE WILL COLLECT YOUR ILLEGAL PROPERTY, THIEVES "


"INVITED TO CONFRONT,

I AM EXPECTING A CALL FROM JOURNALISTS,

JOURNALISTS, I TOLD YOU EMAIL,

DETERMINE THE TIME AND PLACE OF THE SHOW,

I WANT IT TO BE LIVE AND SEE YOU. "


"WELL JANŠA,

NOW SHOW HOW MANY BALLS YOU HAVE

... AND OTHER PATRIOTS "


"CONSTITUTIONAL JUDGES AND JUDGES,

WHAT WILL WE DO?

PRINCIPLES OF LEGALITY,

EQUALITY ...

WHAT ARE WE GOING TO DO?

WILL WE JUDGE OR HAVE A HOLIDAY?

WILL WE FINALLY BE SENTENCED FOR NOT TRIALING? "


"ENOUGH, THE COUNTRY WILL BE OCCUPIED BY THE NATION,

BECAUSE THE STATE BELONGS TO THE PEOPLE. "


"I'M SORRY, MR. TONIN,

YOU WILL NOT FINISH THE POOL.

ALSO MESSAGE TO ZOKI:

THAT THOSE 28 MILLION WILL HAVE TO BE RETURNED.

WE WILL START FROM A TO Z, CLEANING EVERYTHING.

ALSO WHAT YOU HAVE DRAWN ABROAD,

YOU WILL BRING BACK, NOW IS ENOUGH.

IF NECESSARY, THE PEOPLE WILL ESTABLISH A LIST

AND SET UP NEW GOVERNMENT, IT WILL BE THE END FOR YOU, YOU JOB IS DONE AND YOU WILL RETURN EVERYTHING YOU HAVE STOLEN IN 30 YEARS, EVERYONE AND YOU WILL GET JUDGMENT IN THE NAME OF THE PEOPLE FOR THE CRIMES. "


"PEOPLE, I WISH YOU A LIGHT,

NICE AND PEACEFUL NIGHT,

SOON THERE WILL BE A NEW DAY AND

AGAIN A NEW HOPE WILL BE BORN FOR US,

ALL OF US LITTLE PEOPLE. WE ARE GOING FORWARD.


THANK YOU FOR TRUSTING THIS STORY,

WHICH IS NOW ALREADY INTERNATIONAL KNOWN

THANK YOU FOR USING THE RESCUE GRIP AND

THANK YOU FOR TAKING OUT OF THIS SHIT TOGETHER."

DELITE NAPREJ,

DA DOSEŽE TISTE, KI JIH MORA

IN VSE OSTALE,

RESNICA BO PREVLADALA !!!


SHARE FORWARD,

THAT MESSAGE WILL REACH TARGETED

AND EVERYBODY ELSE,

THE TRUTH WILL PREVAIL !!!

134 views0 comments