DRŽAVLJANSKA NEPOKORŠČINA - Aleksander Rimele - ZMAGUJEMO, ZA VSE KAZNI VAS BOMO OSEBNO TOŽILI!

CIVIL DISOBEDIENCE - Aleksander Rimele - WE ARE WINNING, WE WILL PROSECUTE YOU PERSONALLY FOR ALL PENALTIES!ŽIVLJENJE NI KRIMINAL! / LIFE IS NOT A CRIME!


STVARI SE OBRAČAJO, KOT NA SPODNJI SLIKI

THINGS ARE TURNING OVER AS IN THE PICTURE BELOW


NE BOJMO SE, SKUPAJ ZMOREMO VSE !

WE SHOULD NOT BE AFRAID,

TOGETHER WE CAN DO EVERYTHING!

43 views0 comments