Doktorica, ki je delala za SZO razkrila resnico! Bill Gates ima popolno imuniteto zaradi GAVI-ja!

A doctor who worked for the WHO revealed the truth! Bill Gates has complete immunity because of GAVI!dr. Reiner Füllmich preiskuje vedno večjo skupino kriminalcev, ki sodeluje pri tem zločinu zoper človeštvu!
dr. Reiner Füllmich is investigating a growing group of criminals involved in this crime against humanity!

112 views0 comments