Dokler jih ne zapremo, se bo nadaljevalo! V Evropskem parlamentu!

Until we put them in prison, it will continue!In the European Parliament!

27 views0 comments