CEPIVA ZA COVID SO BISTVENO BOLJ NEVARNA KOT BOLEZEN! Zakaj bi ogrožali vaše zdravje s cepljenjem?

COVID VACCINES ARE SIGNIFICANTLY MORE DANGEROUS THAN THE DISEASE!

Why endanger your health with vaccination?


PODATKI OBJAVLJENI 20. APRILA

PRIKAZ RAZMERJA MED PREŽIVELIMI IN

UMRLIMI Z ALI ZARADI COVID-19

Modra barva prikazuje preživele, rdeča mrtveGraf letne umrljivosti od leta 1943 do 2020: Leto 2020 je rumeno!

KJE SO VSE FAMOZNE ŽRTVE???REZULTATI 24 URNE ANKETE

24 HOUR SURVEY RESULTS


Rdeča številka je število ljudi, ki so glasovali za posamezen izbor.

In red is the number of people who voted for each selection.
ŠTEVILO SMRTI ZARADI CEPLJENJA

SE JE DVIGNILO ŽE ZA 6000 %

V PRIMERJAVI Z LANSKIM LETOM!


NUMBER OF DEATHS DUE TO VACCINATION

HAS ALREADY RISEN BY 6000%

COMPARED TO LAST YEAR!
261 views0 comments