CDC priznal, da je vsaj 94% smrti, domnevno zaradi COVID 19, bilo opredeljeno narobe!

CDC ADMITS AT LEAST 94% OF DEATHS FROM COVID 19 WERE WRONG!
Številke, ki jih je objavil CDC razkrivajo, da so 130.000 ljudem, kateri so že imeli bolezni, ki so ogrožala njihova življenja, tudi rakaska obolenja, NAPAČNO navedli COVID19, kot razlog za smrt.
Dejanski razlogi za smrt in številke:
gripa in plučnica: več kot 88.000,
kronične respiratorne bolezni: manj kot 18.000
sindrom dihalne stiske pri odraslih: več kot 26.000
hipertenzivna bolezen: več kot 44.000
srčne bolezni: več kot 23.000...


Figures released by the CDC reveal that 130,000 people who already had life-threatening illnesses, including cancer, WRONGLY listed COVID19 as the cause of death.

Actual causes of death and figures:
flu and pneumonia: more than 88,000,
chronic respiratory diseases: just under 18,000
respiratory distress syndrome in adults: more than 26,000
hypertensive disease: more than 44,000
heart disease:more than 23,000 ...

TE INFORMACIJE PA CENZURIRAJO...
THIS INFORMATION IS CENSORED ...
1,254 views0 comments