Anica Bidar, MASKE DOL: nedeljsko dogajanje in kako ukrepati, da končamo to prevaro. ZDRUŽIMO SE!

Anica Bidar, MASKS DOWN: Sunday's events and how to take action to end this scam. LET'S UNITE!87 views0 comments