Anica Bidar : KDO SODELUJE PRI IZVAJANJU GENOCIDA ? IZVRŠEVALCI UKAZOV! VSI BOSTE ODGOVARJALI !

Anica Bidar: WHO PARTICIPATES IN THE GENOCIDE? IMPLEMENTERS OF ORDERS! EVERYONE WILL BE ANSWERED!Vir: MASKE DOL

https://www.facebook.com/search/top?q=maske%20dol%20civilna%20iniciativa


124 views0 comments