Ameriški CDC sporoča, da je uporaba javnega prevoza brez maske zvezni zločin!!!

The American CDC reports that the use of public transport without a mask is a federal crime !!!

„CDC si pridržuje pravico do izvrševanja [odredbe] s kazenskimi sankcijami.“ Pristojnost CDC-ja v tem primeru izhaja iz zakona iz leta 1944.
The ‘CDC reserves the right to enforce [the order] through criminal penalties.’ The CDC’s authority in this case comes from a 1944 law.

ATLANTA, Georgia, 2. februarja 2021 -

Zdaj je v ZDA uporaba javnega prevoza, brez da bi nosili masko za obraz, zvezni zločin.

Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so v petek izdali izjavo, v kateri so razkrili široke zvezne predpise o uporabi obraznih mask v javnem prevozu, ki zahtevajo, da "maske za obraz nosijo vsi potniki, medtem ko so v javnem prevozu (ki vključuje vse potnike in vso osebje, ki upravlja s prevoznimi sredstvi). "


"Ljudje morajo nositi maske, ki popolnoma pokrivajo usta in nos, medtem ko čakajo, se vkrcajo, izkrcajo ali potujejo z letali, ladjami, trajekti, vlaki, podzemnimi železnicami, avtobusi, taksiji in deljenju vozil [kot npr. Uber]," je napovedal CDC , ki določa obsežne nove ukrepe.


Ukrepi se raztezajo celo na "vozlišča (npr. Letališča, avtobusne ali trajektne terminale, železniške in podzemne postaje, morska pristanišča) in druga mesta, kjer se ljudje vkrcajo na javni prevoz."


CDC ima pooblastila, da nenošenje maske na javnem prevozu razglasi za zvezno kaznivo dejanje, na podlagi zakona o javnem zdravju iz leta 1944. V njem piše: »Generalni kirurg je s soglasjem sekretarja pooblaščen za sprejemanje in izvrševanje predpisov, ki so po njegovi presoji potrebni za preprečevanje vnosa, prenosa ali širjenja nalezljivih bolezni iz tujih držav v države ali posesti, ali iz ene države ali posesti v katero koli drugo državo ali posest. "


Kdo financira CDC / Who founds the CDC


ATLANTA, Georgia, February 2, 2021 –

It is now a federal crime in the U.S. to use public transportation without wearing a face mask.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) issued a statement on Friday which revealed broad federal regulations regarding the use of face masks on public transport, requiring “face masks to be worn by all travelers while on public transportation (which includes all passengers and all personnel operating conveyances).”


“People must wear masks that completely cover both the mouth and nose while awaiting, boarding, disembarking, or traveling on airplanes, ships, ferries, trains, subways, buses, taxis, and ride-shares [like Uber],” the CDC announced, laying out the extensive new measures.

The measures even extend to “transportation hubs (e.g., airports, bus or ferry terminals, train and subway stations, seaports) and other locations where people board public transportation.”


The CDC has the authority to declare being maskless on public transportation a federal crime thanks to a 1944 law, the Public Health Service Act. It states: “The Surgeon General, with the approval of the Secretary, is authorized to make and enforce such regulations as in his judgment are necessary to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases from foreign countries into the States or possessions, or from one State or possession into any other State or possession.”


Vir besedila / Text source: LIFESiteNews

https://www.lifesitenews.com/news/cdc-announces-its-a-federal-crime-to-use-public-transportation-without-a-mask

20 views0 comments