AGON/IJA EPIDEMIJE - VSA TRI OMIZJA - STROKOVNJA MNENJA
ZADNJE - TRETJE OMIZJE

"Epidemija in družba", tretje omizje v seriji Agon(ija) epidemije, je pozornost usmerilo k družbenim razsežnostim epidemije in zgodovinskim primerjavam s spopadanjem z epidemijami v preteklosti. Sogovorniki so razmišljali o vprašanjih, kako spodbujanje socialne distance kot način obladovanja epidemije učinkuje na družbo. Zanimalo nas je, kako se spreminjajo vezi med posamezniki, občutki povezanosti in pripadnosti, kako se spreminjajo odnosi med pravicami in dolžnostmi - posameznika do skupnosti in skupnosti do posameznika -, kako se ta vprašanja povezujejo s človekovimi pravicami in vprašanji svobode in odgovornosti ter kakšna je pri vsem tem vloga univerze.

Pri omizju so sodelovali:

dr. Katarina Keber,

izr. prof. dr. Andrej Lukšič,

dr. Tomaž Mastnak,

prof. dr. Marko Novak,

prof. dr. Dragan Petrovec in

doc. dr. Barbara Rajgelj.

Pridružila sta se jim tudi

prof. dr. Mattias Desmet z Univerze v Gentu in

prof. dr. Toby Green s King's Collegea v Londonu.


Omizje je moderiral novinar Vala 202

Gorazd Rečnik.DRUGO OMIZJE

"Epidemija in znanost(i)", drugo omizje v seriji Agon(ija) epidemije, je posvečeno znanstvenim osnovam ukrepov, s katerimi se lotevamo epidemije. Od mask, testiranja in zaprtja družbe do cepljenja in zdravil, od statističnega spremljanja epidemije do napovedi njenega nadaljevanja in povsem konkretnih potreb, kot so protokoli zgodnjega zdravljenja in nameščanje učinkovitih prezračevalnih sistemov v vse zaprte javne prostore. Sogovornike smo povprašali o strategijah upravljanja epidemije in zaščiti najbolj ranljivih skupin; zanimalo nas je, kako suverena je Slovenija pri spopadanju z epidemijo in katere stroke bi morale biti zastopane v vladnih posvetovalnih telesih.

Pri omizju so sodelovali:

prof. dr. Alojz Ihan,

prof. dr. Dušan Keber,

prof. dr. Alenka Kraigher,

prof. dr. Dragan Marušič,

izr. prof. dr. Maja Sočan,

prof. dr. Borut Štrukelj,

prof. dr. Maks Tajnikar in

prof. dr. Matjaž Zwitter.

Pridružil se jim je tudi

prof. dr. Gordan Lauc z Univerze v Zagrebu,

zaradi sočasnih obveznosti drugje pa je svoje misli v
obliki vnaprej posnetega prispevka prispeval še

prof. dr. Ivan Eržen.

Omizje je moderiral novinar Vala 202

Gorazd Rečnik.PRVO OMIZJE


"Epidemija in posameznik", prvo omizje iz serije Agon(ija) epidemije, je namenjeno tistim vidikom epidemije, ki jih vsi občutimo najbolj neposredno: strahovi, psihološki obrambni mehanizmi, patološke reakcije. Sogovorniki so razmišljali o odgovorih na vprašanja, ali je v epidemiji potrebno razumeti psihologijo množice, ali se je ustrahovanju pri spremljanju in upravljanju epidemije mogoče izogniti, kako se boriti z naraščajajočo nestrpnostjo in sovražnostjo, kako se načini upravljanja epidemije povezujejo s posameznikovimi psihološkimi dispozicijami, kako je vse to povezano z učinkovitostjo upravljanja epidemije in predvsem s sledenjem skupnemu cilju, tj. zdravju vseh in kvalitetnemu življenju ljudi.

Pri omizju so sodelovali:

izr. prof. dr. Uršula Čebron Lipovec,

doc. dr. Srečo Dragoš,

izr. prof. dr. Hojka Gregorič Kumperščak,

izr. prof. dr. Katja Košir,

izr. prof. dr. Vita Poštuvan,

izr. prof. dr. Damijan Štefanc in

prof. dr. Vesna Švab.

Omizje je moderiral novinar Vala 202

Gorazd Rečnik.808 views0 comments