AGENDA 2030 - pot po kateri nas bodo ZN popeljali v brezno...
Pripravili smo priročnega prevajalca za 17 novih ciljev Agende 2030 spodaj.


Cilj 1: Odpraviti revščino v vseh njenih oblikah povsod.
Prevod: Centralizirane banke, IMF, Svetovna banka, Fed nadzira vse finance, ena digitalna svetovna valuta v brezgotovinski družbi.

Cilj 2: Odpraviti lakoto, doseči zanesljivo preskrbo s hrano in izboljšano prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo.
Prevod: GSO.

Cilj 3: Zagotoviti zdravo življenje in spodbujati dobro počutje za vse v vseh starostih.
Prevod: Množično cepljenje, Codex Alimentarius.

4. cilj: Zagotoviti vključujočo in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse.
Prevod: Propaganda ZN, pranje možganov z obveznim izobraževanjem od zibelke do groba.

Cilj 5: Doseči enakost spolov in opolnomočiti vse ženske in dekleta.
Prevod: Nadzor prebivalstva s prisilnim "načrtovanjem družine".

Cilj 6: Zagotoviti razpoložljivost in trajnostno upravljanje vode in sanitarij za vse.
Prevod: Privatizirajte vse vodne vire, ne pozabite dodati fluorida.

Cilj 7: Zagotoviti dostop do cenovno dostopne, zanesljive, trajnostne in sodobne energije za vse.
Prevod: Pametno omrežje s pametnimi števci na vsem, najvišje cene.

Cilj 8: Spodbujati trajno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse.
Prevod: TPP, cone proste trgovine, ki dajejo prednost megakorporativnim interesom.

Cilj 9: zgraditi odporno infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter spodbujati inovacije.
Prevod: plačilo cestnin, vsiljevanje javnega prevoza, odstranitev brezplačnega potovanja, okoljske omejitve.

Cilj 10: Zmanjšati neenakost znotraj in med državami.
Prevod: Še več regionalne vladne birokracije kot mutirana hobotnica.

Cilj 11: Naj bodo mesta in človeška naselja vključujoči, varni, odporni in trajnostni.
Prevod: Veliki brat z veliko podatki - država nadzora.

Cilj 12: Zagotoviti trajnostne vzorce potrošnje in proizvodnje.
Prevod: Prisilno varčevanje.

Cilj 13: Nujno ukrepati v boju proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam.
Prevod: Cap and Trade, davki/krediti na ogljik, davki na odtis ( Al Goreove mokre sanje).

Cilj 14: Ohraniti in trajnostno uporabiti oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj.
Prevod: Okoljske omejitve, nadzor nad vsemi oceani, vključno s pravicami do mineralov z oceanskega dna.

Cilj 15: Zaščita, obnovitev in spodbujanje trajnostne rabe kopenskih ekosistemov, trajnostno upravljanje gozdov, boj proti dezertifikaciji ter zaustavitev in obrnitev degradacije tal ter ustavitev izgube biotske raznovrstnosti.
Prevod: Več okoljskih omejitev, večji nadzor nad viri in pravice do mineralov.

Cilj 16: Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, zagotoviti dostop do sodnega varstva za vse in zgraditi učinkovite, odgovorne in vključujoče institucije na vseh ravneh.
Prevod: »mirovne« misije ZN (ex 1, ex 2), Mednarodno sodišče (slepih) pravičnih ljudi, prisiliti ljudi, da se združijo, z lažnimi begunskimi krizami in nato posredujejo z več »mirovništva ZN«, ko izbruhne napetost, da bi pridobili večji nadzor nad regiji, odstranite 2. amandma v ZDA.

Cilj 17: Okrepiti sredstva za izvajanje in oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj.
Prevod: Odstranite nacionalno suverenost po vsem svetu, spodbujajte globalizem pod "oblastjo" in napihnjeno Orwelovsko birokracijo ZN.

Seveda so ti cilji nedosegljivi, a to ni pomembno. Za globalno elito ni bistvo izboljšanja sveta, ampak nadzor nad njim. In kdo bolje nadzoruje ljudi sveta kot tisti diktatorji, v nizkem startu, v Združenih narodih?"1,291 views0 comments