19% ali 95% učinkovitost? Ameriški strokovnjak izpodbija učinkovitost cepiva Pfizer !!!

19% or 95%? US expert challenges Pfizer vaccine’s efficacy

Bi lahko resnična učinkovitost cepiva Pfizer znašala le 19 odstotkov, namesto 95 odstotkov, kot trdijo?

Vprašanja, ki jih je postavil Peter Doshi, docent za raziskave farmacevtskih zdravstvenih storitev na šoli za farmacijo Univerze v Marylandu, so sprožila burno razpravo na kitajskih družbenih omrežjih.


Pfizer je razkril, da je med kliničnimi preskušanji faze III odkril 170 primerov, ki so jih potrdili s PCR, in 3.410 sumljivih primerov.

Če pa bi te sumljive primere jemali kot potrjene, bi se učinkovitost cepiva Pfizer močno zmanjšala na 19 odstotkov.


Tudi če izpustimo primere, ki so se zgodili v sedmih dneh po cepljenju, kar bi morali vključevati večino simptomov zaradi kratkotrajne reaktogenosti cepiva, ostaja stopnja učinkovitosti 29 odstotkov, je dejal Doshi v članku.

Could the Pfizer vaccine's real efficacy be as low as 19 percent, instead of 95 percent as it claims?

Questions raised by Peter Doshi, an assistant professor of pharmaceutical health services research at the University of Maryland School of Pharmacy, have triggered heated discussion on Chinese social media.


Pfizer revealed that it discovered 170 PCR confirmed COVID-19 cases during the phase III clinical trials and 3,410 suspected cases in total.


However, if taking these suspected cases all as confirmed ones, the Pfizer vaccine's efficacy would be dramatically reduced to 19 percent. Even after omitting cases occurring within seven days of vaccination, which should include the majority of symptoms due to short-term vaccine reactogenicity, the efficacy rate remains as low as 29 percent, Doshi said in the article.


Vir: Global Times


https://www.globaltimes.cn/page/202101/1212746.shtml

86 views0 comments