Šorli: "Majhni tatovi, veliki tatovi in mega tatovi, ki so zasnovali in izvajajo koronsko krizo !"

Srečko Šorli: "Little thieves, big thieves and mega thieves who designed and implemented the Corona Crisis!"
"Mega tatovi so nas slovence in ves svet pokradli s koronsko krizo in nas spremenili v dolžnike!"
"Mega thieves robbed us Slovenes and the whole world with the corona crisis and turned us into debtors!"


33 views0 comments