ŠOKANTNI DOKAZI - IZ SISTEMA VAERS -ZA POROČANJE NEŽELENIH UČINKOV BRIŠEJO MRTVE PRIMERE !!!

SHOCKING EVIDENCE -

DELETING DEAD CASES FROM THE VAERS SYSTEM - FOR REPORTING SIDE EFFECTS !!!
150.000 PRIMEROV SO IZBRISALI !!!

150,000 CASES WERE DELETED !!!PROSIMO DELITE TE DOKAZE,

DA BRIŠEJO PODATKE IN ZAVAJAJO JAVNOST!


PLEASE SHARE THIS EVIDENCE,

THEY ARE DELETING DATA TO DECEIVE THE PUBLIC!

1,948 views0 comments